Kratos nieuw bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouw van kracht

Heb je naast je tuincentrumactiviteiten ook nog tuinbouwactiviteiten? Dan is het bedrijfsadviessysteem Kratos interessant voor jou.

Het Departement Landbouw en Visserij opende op 16 maart 2017 de tweede aanvraagperiode van het bedrijfsadviessysteem ‘KRATOS – Raad op maat’ op het e-loket.

Dankzij deze PDPO III-maatregel kun je als land- of tuinbouwer gratis advies op maat van je bedrijf aanvragen. Je hebt de keuze tussen verschillende onderwerpen, verdeeld in 14 adviesmodules. Alleen de adviesdiensten die voor een bepaalde adviesmodule door de overheid geselecteerd werden via de tweede overheidsopdracht KRATOS, zullen in het kader van KRATOS 2 advies kunnen verlenen.

Hoe Kratos aanvragen?

Je dient de adviesaanvragen voor KRATOS in via de tegel ‘KRATOS’ op het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be). KRATOS 2 loopt van 2017 tot eind 2018. In deze periode kun je:

 • als starter over maximaal vijf adviesmodules advies aanvragen;
 • als niet-starter over maximaal vier adviesmodules advies aanvragen.

De 14 adviesmodules zijn:

 • Module 1: Ondernemingsplan
 • Module 2: Bedrijfseconomisch advies
 • Module 3: Randvoorwaarden
 • Module 4: Vergroening
 • Module 5A: Biodiversiteit: Agromilieu-acties m.b.t. biodiversiteit
 • Module 5B: Biodiversiteit: Instandhoudingsdoelstellingen (IHD) en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
 • Module 5C: Biodiversiteit: Link tussen biodiversiteit en veerkracht van het agro-ecosysteem, link tussen monoculturen en gevoeligheid voor ziekten en extreme klimatologische gebeurtenissen, informatie over invasieve soorten
 • Module 6A: Klimaat: Agromilieuklimaatacties m.b.t. klimaat
 • Module 6B: Klimaat: Energie
 • Module 7A: Water: Geïntegreerde gewasbescherming IPM (Integrated Pest Management)
 • Module 7B: Water: KRW (Kaderrichtlijn water)
 • Module 8: Bodem
 • Module 9: Arbeidsveiligheid
 • Module 10: Technisch advies verwerking primaire landbouwproducten (voeding)

Het advies dat je kunt aanvragen onder module 10 is nieuw t.o.v. de eerste looptijd van KRATOS (adviesaanvragen 2016). Je kunt je laten adviseren over de verwerking van primaire landbouwproducten voor voedingsdoeleinden.

Meer info Kratos

Voor meer info over KRATOS neem je contact op via kratos@lv.vlaanderen.be en via www.vlaanderen.be/landbouw/kratos.

%d bloggers liken dit: